top of page

አገልግሎቶች

የማህበረሰቡ ወሳኝ ሃይል እርስ በርስ የመማር እና የማደግ ችሎታ ነው። ሩት ከ10 አመት በላይ ከግል እና ከድርጅታዊ እድገት ጋር በተያያዙ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እነዚህን አይነት ቦታዎችን በማዘጋጀት እና ስልጠናዎችን በማመቻቸት ላይ ነች። በተግባሯ እና በጥናቷ፣ ሩት የግላዊ እድገታችን ያቀድናቸውን ግቦች ለማሳካት ባለን አቅም ላይ ያለውን ተጽእኖ ተመልክታለች። የሚከተሉት አገልግሎቶች እና መርሃ ግብሮች በሚረዳቸው ማህበረሰብ ውስጥ በራሳቸው ላይ ለመስራት ለሚፈልጉ ተዘጋጅተዋል። ሌሎች አማካሪዎችን፣ ንግዶችን፣ ተሟጋቾችን እና ሌሎችንም ለማግኘት እባክዎ በአገልግሎቶች ትር ስር ያለውን የማህበረሰብ ገጽ ይመልከቱ።

Programs

No available programs
bottom of page